Hlavná stránka Kariéra

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST

Vyberte si dotazník, ktorý vystihuje Váš záujem. Snažte sa čo najkonkrétnejšie odpovedať na každú kolonku. Po jeho vyplnení a odoslaní príslušného elektronického dotazníka Vás zaradíme do našej databázy potenciálnych pracovníkov a hneď po vytvorení príslušnej pracovnej pozície Vás budeme kontaktovať a pozveme na osobné stretnutie. Dotazníky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje, budú vyradené.


Dotazník pre lektorskú prácu v oblasti cudzích jazykov a ostatných predmetov
Dotazník pre administratívnu prácu