Jazykové kurzy

Detský jazykový kurz

Kurzy pre deti a mládež

Kurzy sú určené pre deti vo veku 6 - 15 rokov.

Kurzy pre dospelých

Kurzy pre všetky jazykové úrovne. Pri individálnej forme možnosť nastavenia rozsahu a obsahu podľa aktuálnych potrieb

Firemné kurzy

Firemné kurzy sa plne prispôsobujú požiadavkám firiem na jazykový prípravu svojich zamestnancov