Jazykové kurzy pre dospelých

Pre správny výber kurzu doporučujeme overiť si jazykovú úroveň. Ak ju nepoznáte, môžete využiť tento krátky bezplatný ONLINE ZARAĎOVACÍ TEST. Po jednoduchej registrácii môžete absolvovať predbežné nezávislé zhodnotenie osvojených vedomostí z angličtiny a na jeho základe si vybrať vhodný kurz.

Angličtina pre začiatočníkov (jazyková úroveň A1)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočníci (A1)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočníci (A1)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočníci (A1)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočníci (A1)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočníci (A1)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočníci (A1)

Kurz je určený pre mierne pokročilých záujemcov (B1)

Kurz je určený pre mierne pokročilých záujemcov (B1)

Kurz je určený pre mierne pokročilých záujemcov (B1)

Kurz je určený pre mierne pokročilých záujemcov (B1)

Angličtina pre večných začiatočníkov (jazyková úroveň A2)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočnícia už niekedy angličtinu učili, ale chcú ísť zrýchleným tempom úplne od začiatku (A2)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočnícia už niekedy angličtinu učili, ale chcú ísť zrýchleným tempom úplne od začiatku (A2)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočnícia už niekedy angličtinu učili, ale chcú ísť zrýchleným tempom úplne od začiatku (A2)

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú úplný začiatočnícia už niekedy angličtinu učili, ale chcú ísť zrýchleným tempom úplne od začiatku (A2)

Angličtina pre mierne pokročilých (jazyková úroveň B1)

Kurz je určený pre mierne pokročilých záujemcov (B1)

Kurz je určený pre mierne pokročilých záujemcov (B1)

Kurz je určený pre mierne pokročilých záujemcov (B1)

Kurz je určený pre mierne pokročilých záujemcov (B1)