Jazykové kurzy v hladine alfa

Jazykové kurzy v hladine alfa 1
Psychowalkman využívaný pri jazykovej príprave v hladine alfa
  • Čo znamená hladina alfa
  • Prečo ju využívame pri výuke
  • Kedy je pri výuke vhodná
  • Aké jazyky učíme v hladine alfa

Základom mozgovej činnosti človeka sú mozgové bunky. Tie medzi sebou komunikujú tak, že vysielajú elektrické impulzy, teda akési mozgové vlny. Práve komunikácia medzi mozgovými bunkami je základom nášho správania, našich emócií, ale aj myšlienok. 

Mozgové vlny v našom mozgu majú rôznu frekvenciu. Môžu byť nízke, čo znamená pokoj a vysoké, znamenajúce vysokú aktivitu mozgu. Rýchlosť mozgovej činnosti sa meria v cykloch za sekundu (Hertzoch). Mozgové vlny sa delia z hľadiska ich frekvencie na 5 rôznych úrovní (gama, beta, alfa, teta a delta) a počas dňa sa menia. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že podľa toho, na čo myslíme či čo robíme sa mení aj intenzita našich mozgových vĺn. Keď sme unavení alebo ospalí, prevládajú pomalšie mozgové vlny. V bežnom bdelom stave je skôr typická vyššia frekvencia (beta vlny). 

Alfa vlny sú prejavom odpočinkového stavu mozgu. Ak sa teda mozgová činnosť dostane do hladiny alfa, klesá množstvo informácií v našom mozgu a naša myseľ sa oslobodzuje od množstva nechcených myšlienok. Práve vďaka spomaleniu mozgovej aktivity sa vytvárajú ideálne podmienky pre lepšie zapamätanie osvojovanej látky na kurze. V tomto stave mozgovej aktivity sme vo všeobecnosti schopní zapamätať si viac za kratší čas. Pohodlná ležiaca poloha pri výuke prispieva k uvolneniu celého tela a optimálnemu prijímaniu počutých informácií bez rušivých momentov

Posluchová výuka v hladine alfa je vhodná najmä v počiatočných fázach učenia cudzích jazykov, kedy je potrebné získať v čo najkratšom čase základné informácie o gramatických pravidlách a bežných fráz. Po absolvovaní takejto úvodnej približne 3-mesačnej príprave sa študent oveľa rýchlejšie Nie je vylúčená aj paralelná výuka v hladine alfa spolu s klasickou formou výuky s lektorom. Každá má totiž inú úlohu a preto sa môžu vhodne dopĺňať. Schopnosť dostať sa pomocou psychowalkmena do hladiny alfa je veľmi individuálna a preto vždy doporučujeme toto otestovať v jednomesačnom bloku. Na základe vlastných skúseností sa študent môže správne rozhodnúť, či pokračovať, alebo prejsť na iné formy výuky.

V našom vzdelávacom centre poskytujeme výuku v hladine alfa pre tri najrozšírenejšie svetové jazyky - anglický, nemecký a španielsky. Vo všetkých týchto jazykov prispôsobuje lektor obsah posluchovej výuky podľa požiadaviek a cieľov záujemcu o túto formu.