Prípravné kurzy

Zo škôlky do školy

Kurzy pre predškolákov od 4 rokov. Pri individuálnej forme možnosť nastavenia tempa podľa aktuálnych schopností dieťaťa

Zo základnej na strednú školu

Kurzy zamerané na osvojenie vedomostí, potrebných na prijímacie skúšky jednotlivých typov škôl v danom predmete.