Individuálny kombinovaný kurz s lektorom

Červený paušál

Časovo najúspornejší
Mesačný paušál zahŕňa:
 • 5 vyučovacích hodín s lektorom
 • 10 vyučovacích hodín v hladine alfa

Oranžový paušál

Časovo najflexibilnejší
Mesačný paušál zahŕňa:
 • 8 vyučovacích hodín s lektorom
 • 15 vyučovacích hodín dištančnej výučby *
 • 1 vyučovacia hodina telefonických konzultácií

Zelený paušál

Najkomplexnejsí kurz
Mesačný paušál zahŕňa:
 • 4 vyučovacíe hodiny s lektorom
 • 6 vyučovacích hodín v hladine alfa
 • 20 vyučovacích hodín dištančnej výučby
 • 2 vyučovacie hodín telefonických konzultácií

Mesačná platba

290 Mesačný paušál
 •  

Jednorázová platba na 6-mesačný kurz

€290
260 Mesačný paušál
 •  
Výhodné