Jazykové kurzy

Kurzy dospelých pre verejnosť
Chcem vediet viac
Kurzy dospelých pre firmy
Chcem vedieť viac
Rekvalifikačné kurzy
Chcem vedieť viac
Predošlé
Ďalšie

Salmia pôsobí v oblasti jazykovej prípravy na trhu od roku 1994, a jej vyše 25 ročná skúsenosť umožňuje zohľadniť takmer všetky požiadavky. Ponúka vlastné jazykové kurzy na Slovensku s priamym prepojením na zdokonaľovanie cudzieho jazyka na najlepších zahraničných jazykových školách. Je dlhoročným partnerom prestížnych jazykových asociácií a jazykových škôl po celom svete.

Spôsob výuky

Vyučujeme prostredníctvom kombinovanej modernej metódy posluchovej výuky v hladine alfa a klasickej výuky s lektorom. Súčasťou výuky môže byť aj online zóna pre každého študenta. Sústreďujeme sa predovšetkým na rozvoj komunikačných schopností, v prípade požiadavky aj v spojení osvojovaním gramatických pravidiel. Študenti sa učia jazyk počúvaním, jeho porozumením a hovorením a následne precvičovaním reálnych situácií. Popri tom trénujeme písanie a čítanie.

3 kroky k príprave kurzu na mieru

Vybrať vhodný kurz
Konzultovať obsah a termíny
Zaslať prihlášku a uhradiť kurzovné