Jazykové kurzy

V tejto chvíli ponúkame

0
ŠPECIALIZOVANÝCH PROGRAMOV
0
KURZOV

Kurzy dospelých pre verejnosť

Kurzy pre všetky jazykové úrovne. Pri individuálnej forme možnosť nastavenia rozsahu a obsahu podľa aktuálnych potrieb

Kurzy dospelých pre firmy

Kurzy pre všetky jazykové úrovne. Pri individuálnej forme možnosť nastavenia rozsahu a obsahu podľa aktuálnych potrieb

Rekvalifikačné kurzy

Kurzy pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Možnosť požiadania o preplatenie kurzu u svojho ÚPSVaR.